چگونه ثروتمند شويم؟

روشهاي كاربردي و كاملاً تجربي براي ثروتمند شدن ، همچنين نتيجه سالها يادگيري ، مطالعه و استفاده از الگوهاي افراد موفق در ايران و خارج از كشور مي باشد ، افرادي كه توانستند استارت اپ خود را از صفر به 100 برسانند و امروزه شركتهايي مثل اپل ، مايكروسافت ، امرسان ، فرش عظيم زاده و … را ايجاد نمايند .