کتب الهام بخش

 

ابزاری برای رسیدن به اهداف

امروزه کتابهای با ارزش بسیاری موجود هستند که می توانند برای زندگی بهتر و رسیدن به راهکارهای عالی به ما کمک نمایند . این کتب همواره اثربخش و انگیزه بخش می باشند و در هر بار استفاده و مطالعه آنها ، به نتایج بزرگی هدایت می شویم . از طرفی دیگر ما با مطالعه یک کتاب می توانیم علم و تجربیات 30 یا 40 ساله افراد را به کار بگیریم و این عامل می تواند در فعالیت روزانه ما بسیار الهام بخش و مورد هدایت باشد . در ادامه می توانید این کتاب های زیبا را تهیه و مورد مطالعه قراردهید و زندگی خودتان را متحول نمایید .

 

کتاب صوتی قدرت ایمان از اقای انتونی رابینز

 

کتابی تاثیرگذار و جذاب که با تکیه و اعتماد و باور به نیرویی درون خود و خداوند به ما کمک می کند که بر روی زمین و اسمان حکمفرمایی کنیم ، باور کنیم که توانایی ما می تواند کوه ها را جا به جا کند