حرکت و استمرار = موفقیت

 

دوره ثروت

ابزاری برای رسیدن به اهداف

در این دوران بسیاری مسائل اقتصادی وجود دارند که تنها با پول و ثروت می توان به آسانی انها را حل نماییم . راهکارهایی وجود دارد که ما می توانیم از راه درست به ثروت برسیم راهکارهایی از جمله احساس خوب نسبت به پول و ثروت داشتن و باور داشتن این مسئله که پول خوب است و ثروتمند شدن برای ما امری طبیعی و خواسته خداوند برای ما انسانها می باشد . راهکار دیگر اینکه با دیدن الگوهای افراد بسیاری که در جهان به ثروت رسیدن و بررسی راهکارهای این افراد از جمله مارک زاکربرگ موسس شرکت فیسبوک و رابرت کیوساکی که با خرید ملک توانست ثروتمند شود و استیوجابز موسس شرکت اپل و دیگر افراد و استفاده از ایده های انها و عمل کردن به این ایده ها ما را به ثروت می رساند .

کتب الهام بخش

ابزاری برای رسیدن به اهداف

آهنگ انگیزشی و مثبت

ابزاری برای رسیدن به اهداف

1399-07-12
آهنگ مثبت انگیزشی
اهنگ باعث احساس طراوت روح و سر زندگی می شود .

موفقیت از درون انسان شکل می گیرد

ابزاری برای رسیدن به اهداف

برداشت راهکارهای موثر و کاربردی برای رسیدن به اهداف

فیلم های داستان واقعی